Prijava korisnika

Predstečajne nagodbe

Jedan ili više OIB-a odvojenih zarezom.
Dio naziva/imena prezimena dužnika.
Datum odluke (od-do):
Razdoblje pretraživanja ograničeno je na 10 dana.
Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe